آموزش زبان کره ای

این فلش کارت ها در مورد حروف الفبا کره ای هست که برای شروع زبان کره ای یادگیری آن بسیار مهم است